mandag 28. juni 2010

Veg og lokalitetar.

Sidan ganske mange av dykk som er inviterte i brylupet ikkje har vore på Veitastrond før , så tenkte eg det var på sin plass å seie litt om plassen og vegen dit. Veitastrond ligg i Luster kommune, 5 mil frå Sogndal. Med utgangspunkt i Bergen så køyrer de E16 mot Voss, vidare til Lærdal. Etter Lærdalstunellen( laaang tunell) skal de mot Lærdal. Vidare mot Sogndal, og når de når Lærdal skal de vidare mot Hafslo og Gaupne. Når de når Hfslo når de ein essostasjon. Der skal de ta nedre veg vidare mot Hafslo og Veitasrond. Siste del av vegen er beskriven slik i ein blogg. www.129.vgb.no/2008/07/13/nib-veitastrond-nasjonalparken/

søndag 13. juni 2010

Overnatting

Sidan det er ganske mange som vil kome langt vekke frå vil eg informere litt om overnatting. Det seier seg sjølv at den nermaste familien blir innkvartert privat. For alle andre vil det vere mogleg å leige hytter eller ta inn på hotell i nabobygda. Utleigehyttene er fine, med innlagt vatn og kjøkken. Her kan me ordne med bestilling o.s.v for dei som ynskjer det. Ellers legg eg ved link til hotellet det er snakk om: www.eikum.no